Zpracování osobních údajů

Shromažďovaní informací

Shromažďujeme Vaše informace, které jste zadali při registraci na těchto webových stránkách. Dále při používaní těchto webových stránek jako je přihlášení k účtu, nebo odhlášení.
Shromážděné informace mohou zahrnovat Vaše jméno, emailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, sídlo či fotografii.

Dále pak automaticky získáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítáče a prohlížece. Jako je vaše IP adresa.

Použití informací

Shromážděné informace od vás, mohou být použity pro :

-kontakt prostřednictvím emailu

-zlepšení těchto webových stránek

-při organizaci souteží nebo seminářů

Předávání informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje nikomu nepřevádíme, neprodáváme či jinak nesdílíme.
Naopak údaje zadané pro vlastní prezentaci na tomto webu, jsou zobrazovány prostřednictvím vašich profilů v nejlepším zájmu jednotlivých registrovaných uživatelů.

Máte právo

Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu
nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů,
právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas,
byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: info@wedeo.cz.
Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.

Použiváním těchto webových stránek souhlasíte s výše uvedenými zásadami ochrany soukromí.